مجوزهای اخذ شده شرکت


  • مجوز فعالیت در بازار بورس و اوراق بهادار
  • مجوز فعالیت در بورس کالاي فرآورده هاي نفت و پتروشيمي (مجوز شماره 105968/121 مورخ 22/2/1389)
  • مجوز فعالیت در بورس کالای گروه محصولات فلزی و سیمان ( مجوز شماره 121/143937 مورخ 5/4/1390)
  • مجوز فعالیت در بورس کالاي محصولات کشاورزي (مجوز شماره 105968/121 مورخ 22/2/1389)
  • مجوز معاملات آتی در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران (مجوز شماره 105968/121 مورخ 22/2/1389)
  • مجوز فعالیت در بازار فرابورس (OTC) (مجوز شماره 100448/121 مورخ 22/12/1388)
  • مجوز فعالیت در بورس انرژی (مجوز شماره 208100/121 مورخ 11/2/1390)
  • مجوز مشاور پذيرش در بورس اوراق بهادار و فرابوس (کارگزار معرف)‌ (مجوز شماره 72927/121 مورخ 20/3/1388)
  • مجوز ارائه خدمات دسترسی بر خط بازار (Online Trading) (مجوز شماره 128606/121 مورخ 25/10/1389)
  • مجوز مشاور پذیرش در بورس کالای ایران (مجوز شماره 145270/121 مورخ 15/4/1390)