مقالات و تحلیل ها

1394/1/17 واحد تحلیل کارگزاری سرمایه و دانش
تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین
1393/9/26 واحد بورس کالا شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
گزارش معاملات مورخ 1393/09/26 بورس کالا
1393/7/1 واحد تحلیل کارگزاری سرمایه و دانش
تحلیل بنیادی فولاد مبارکه اصفهان
1393/6/11 واحد تحلیل کارگزاری سرمایه و دانش
تحلیل بنیادی پتروشیمی برزویه
1393/5/6 واحد تحلیل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
تحلیل بنیادی معدنی و صنعتی چادرملو
1393/5/19 واحد تحلیل کارگزاری سرمایه و دانش
تحلیل بنیادی تجارت الکترونیک پارسیان
1393/4/10 واحد تحلیل کارگزاری سرمایه و دانش
تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس
1393/10/27 واحد بورس کالا شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
نگاهی به مس در آغاز سال 2015
1393/1/16 واحد تحلیل کارگزاری سرمایه و دانش
تحلیل بنیادی پتروشیمی مارون
1392/9/26 واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
نگاهی بر وضعیت بنیادی پتروشیمی شیراز
1392/8/28 واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
نگاهی بر وضعیت بنیادی شبندر
1392/7/23 واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
نگاهی بر وضعیت بنیادی کچاد
1392/6/11 واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
نگاهی بر وضعیت بنیادی نفت پارس
1392/5/19 واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
نگاهی بر وضعیت بنیادی ایران تایر
1392/4/17 واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
نگاهی بر وضعیت بنیادی شبندر
1392/3/12 واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
نگاهی بر وضعیت بنیادی فخوز
1392/2/10 واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
نگاهی بر وضعیت بنیادی پتروشیمی سیمان مازندران
1392/12/10 واحد تحلیل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی پردیس
1392/12/10 بورس کالای شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
در یک نگاه هفتگی اخبار و تحلیل قیمت مس در ایران و جهان
1392/11/26 واحد تحلیل و سرمایه گذاری
بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی زاگرس
1392/11/20 بورس کالای شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
در یک نگاه هفتگی اخبار و تحلیل قیمت مس در ایران و جهان
1392/10/21 واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
نگاهی بر وضعیت بنیادی پالایشگاه تهران
1392/10/21 واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
نگاهی بر وضعیت بنیادی پالایشگاه تهران
1392/1/20 واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
نگاهی بر وضعیت بنیادی پتروشیمی خراسان
1391/9/10 واحد تحلیل کارگزاری سرمایه و دانش
تحلیل بنیادی معدنی و صنعتی چادرملو
1391/9/1 واحد تحلیل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
تحلیل شرکت های پتروشیمی
1391/7/8 واحد تحلیل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
بررسي بازار جهاني براي هفته منتهي به تاريخ 8/7/1391
1391/7/1 واحد تحلیل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
بررسي بازار جهاني براي هفته منتهي به تاريخ 1/7/1391
1391/6/25 واحد تحلیل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
بررسي بازار جهاني براي هفته منتهي به تاريخ 1391/06/25
1391/5/14 واحد تحلیل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
تحلیل بنیادی سیمان ایلام
1391/4/28 واحد تحلیل و سرمایه گذاری
نگاهی بر پتروشیمی لاله
1391/3/15 واحد تحلیل و سرمایه گذاری
صنعت فولاد و چالش های آن
1391/2/18 واحد تحلیل و سرمایه گذاری
نگاهی به شرکت کارت اعتباری ایران کیش
1391/12/22 واحد تحلیل و سرمایه گذاری
تحلیل بنیادی صنعتی و معدنی گل گهر
1391/11/15 واحد تحلیل و سرمایه گذاری
تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه
1391/10/19 واحد تحلیل و سرمایه گذاری
نگاهی بنیادین به پتروشیمی اراک
1391/1/22 واحد تحلیل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
مروری بر پتروشیمی و پالایشگاه تبریز