معرفی شرکت


شرکت کارگزاري سرمايه و دانش در تاريخ 1383/07/26 تحت شماره 232106 در تهران به ثبت رسیده است. سرمایه فعلی شرکت پنجاه میلیارد ریال است. اين شرکت داراي شعب فعال در استانهاي تهران (تهران)، آذربايجان شرقي(تبريز)، آذربايجان غربي(اروميه)، اصفهان(اصفهان)، البرز(کرج)، زنجان(زنجان)، فارس(شیراز)، کرمانشاه(کرمانشاه) بوده و دارای تالارهای اختصاصي در شهر های ارومیه، اصفهان و تبریز مي باشد.
رتبه شرکت در بورس اوراق بهادار"الف" و در بورس کالای ایران "ب" می باشد.

شرح فعالیت ها و خدمات قابل ارائه

شرکت می تواند به هر یک از فعالیت های زیر مبادرت ورزد مشروط به اینکه مجوزهای مربوطه را از سازمان دریافت دارد.

الف) خدمات کارگزاری، کارگزار/ معامله گری و بازارگردانی شامل:
 • معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران وبه حساب آنها یا به نام و حساب خود
 • معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها
 • بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده

ب) خدمات مالی و مشاوره ای شامل:
 • مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
 • نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
 • بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
 • سبدگردانی اوراق بهادار
 • مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها و مشاوره در زمینه های زیر:
  • قیمت گذاری اوراق بهادار
  • روش فروش و عرضه اوراق بهادار
  • طراحی اوراق بهادار
  • خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار
  • سرمایه گذاری
  • مدیریت ریسک
  • ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها
  • طراحی و تشکیل نهادهای مالی